KLUB

 

 

 

 

 

V Berouně 10.06.2016

VĚC: Vnitřní předpis

 

 

Vážený/á pane/í,

 

 

výkonný výbor fotbalového klubu ČESKÝ LEV – UNION BEROUN, o.s. Vás v souladu se článkem IV. stanov ČLU Beroun z.s upozorňuje na povinnosti vyplývající z Vašeho členství v ČLU Beroun z.s. Neplnění těchto povinností je dle stanov posuzováno jako dlouhodobá nečinnost člena se všemi jeho důsledky.

 

V souvislosti se článkem IV. Členství,odstavec B,bod 4 schválil VV ČLU Beroun z.s. na svém zasedání dne  6.6.2016 vnitřní předpis , který ukládá všem členům z.s. v letošním roce 2016 za povinnost odpracovat s účinností od 15.6.2016 15 brigádnických hodin. Za každou případnou neodpracovanou brigádnickou hodinu je člen povinen uhradit klubu náhradu ve výši 250,- Kč.

Evidence odpracovaných brigádnických hodin bude vedena správci obou našich areálů

 

Na Ostrově a na Máchovně.

 

Součástí tohoto předpisu je i povinnost člena strpět informování o brigádách prostřednictvím

 

internetové, či facebookové stránky  klubu, které bude zveřejněno v patřičném předstihu.

 

 

Brigádnické hodiny lze plnit i formou výpomoci pořadatelské službě při mistrovských zápasech

 

dospělých týmů, zde bude evidence vedena hlavním pořadatelem.

 

 

Splnit si své brigádnické povinnosti lze též u mládežnických družstvech, například formou

 

oddílového rozhodčího. Evidují hlavní trenéři příslušných mužstev.

 

S pozdravem

.

 

 

Martin Pech, v.r.                                                                          Zdeněk Veselý, v.r. 

předseda klubu                                                                1.místopředseda klubu