POZVÁNKA

V Berouně, dne 20. 11. 2020

Předseda fotbalového klubu Český lev – Union Beroun, z. s. svolává v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se stanovami spolku

členskou schůzi spolku ČESKÝ LEV – UNION BEROUN, z.s.

se sídlem Beroun – Město, Na Máchovně 644, PSČ 266 01, IČO: 285 60 353,

zapsaného ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 17831 (dále jen ČLUB),

která se bude konat v úterý dne 15. prosince 2020 od 18,00 hodin

v klubovně na adrese Na Ostrově 17, 266 01 Beroun.

Členové jsou při prezentaci povinni prokázat svoji totožnost platným průkazem totožnosti nebo členskou legitimací. Osoba zastupující člena je povinna se při prezenci prokázat písemnou plnou mocí s podpisem zmocnitele a svým platným průkazem totožnosti.

Mohlo by se Vám také líbit..