Řádná členská schůze spolku Český lev-Union Beroun

POZVÁNKA

Předseda fotbalového klubu Česhý lev-Union Beroun, o.s. svolává v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§§ 248-257) a v souladu se stanovami spolku

řádnou členskou schůzi spolku ČESKÝ LEV – UNION BEROUN, o.s.

se sídlem Beroun – Město, Na Máchovně 644, psč 266 01, IČO: 28560353, zapsaného ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 17831 (dále jen ČLUB),

která se bude konat dne 25. června 2015 v 18.0O hodin v restauraci Sportbar LOKO na adrese Tyršova 85, 266 01 Beroun.

Program členské schůze:

1.úvod

2. schválení nových členů

3. schválení programu

4. jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu

5. volba mandátové komise

6. zpráva o činnosti klubu za rok 2014

7. zpráva o hospodaření za rok 20l4

8. zprávy o činnosti jednotlivých mužstev

9. diskuse

10. návrh usnesení

11. závěr

 

Členové jsou při prezentaci povinni prokázat svoji totožnost platným průkazem totožnosti nebo členskou legitimací. Osoba zastupující člena je povinna se při prezenci prokázat písemnou plnou mocí s podpisem zmocnitele a svým platným průkazem totožnosti.

Mohlo by se Vám také líbit..